top of page
ISRAEL FLAG 1.png

עזרו לחיילים ישראלים
להגן על עצמם!

בואו לתמוך בכוחותינו במלחמה הנוכחית על ידי תרומה כספית עבור ציוד נחוץ ואספקה.
התרומה שלכם תעשה הבדל משמעותי.

אנחנו עוזרים לחיילים שלנו להצטייד עם

המוצרים הבאים

המטרה שלנו

הצטרפו אלינו לחיזוק החיילים שלנו על ידי אספקה של 5,000 סטים של אפודים, קסדות, שקי שינה ועוד ציוד לחימה. התרומה שלכם היא השקעה שתבטיח לישראל להיות חזקה ובטוחה יותר. בואו נתאחד למען החיילים הגיבורים שלנו.

image 175_edited.jpg

מי אנחנו

Rectangle 11.png

!עזרו לנו להגיע למטרה!

לתרומה

על ידי תרומה למתאחדים, אתם יכולים לעזור לחיילים ישראלים להגן על עצמם ועל ארצם מפני פגיעה. תרומתך יכולה לעשות שינוי בהגנה על בטיחות ובטחונה של ישראל.

bottom of page